ورود به سایت
ورود به سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
سفارش کتاب
کتابهای پرفروش
 • Handbook of Pharmaceutical Excipients; 8th Edition 2017
  Price: 415
  ...
 • BNF 75 ; British National Formulary 2018
  Price: 57
  ...
 • Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems 2018
  Price: 56
  ...
 • Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs, 11th Edition, 2018
  Price: 180
  ...
 • Martindale 2017 : The Complete Drug Reference; 39th Edition
  Price: 570
  ...
دسته بندی موضوعی
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1398
 برای جستجو و دریافت لیست کتابهای نمایشگاه بر روی  لینکهای زیر  کلیک نمایید.
فایل اکسل کتب علوم انسانی و علوم اجتماعی
فایل اکسل کتب علوم پایه و مهندسی
فایل اکسل کتب هنر و معماری
اخبار
عرضه بیش از پنج هزار عنوان کتاب 2019 و 2018

انتشارات  دانش ارزین جهان  با جدیدترین عناوین از ناشران معتبر ذیل در نمایشگاه کتاب شرکت می نماید :
Cambridge University Press
 IGI-Global , Harvard University Press
Palgrave / Springer Nature
RSC-Royal Society of Chemistry
Emerald Publishing
Oxford University Press
Hart Publishing , Equinox
 Karger , Guilford Press
I.B.Tauris, Hurst Publishers
Cambridge Scholars Publishing
Pharmaceutical Press
 ASHP , SAQI , SAGE
 Berghahn , Georgetown University
Combined Academic Publishers
تلفن: 66906641(021) 98+
پست الكترونيكى: info@arzinbooks.com